2.type='image/vnd.microsoft.icon'/> PIECYKI, GRZEJNIKI - SPOSÓB NA OGRZEWANIE: BEZPIECZNE UŻYTKOWANIE GRZEJNIKÓW ELEKTRYCZNYCH

czwartek, 2 września 2010

BEZPIECZNE UŻYTKOWANIE GRZEJNIKÓW ELEKTRYCZNYCH

Konwektor - grzejnik elekrtyczny - fot. http://www.asos.pl/


Grzejniki elektryczne są jednymi z wielu urządzeń grzewczych jakie możemy wykorzystać do ogrzewania naszych domów, mieszkań i innych pomieszczeń czy budynków. Urządzenia te są skonstruowane w taki sposób, aby zapewnić nam jak największe bezpieczeństwo. Jednak należy pamiętac o kilku podstawowych zasadach związanych z ich użytkowaniem.

- Konwektory, to urządzenia elektryczne. Dlatego trzeba je bezwzględnie chronić przed wodą i wilgocią.


- Nie można ustawiać takich urządzeń w pobliżu wanien, basenów, czy zbiorników wodnych ani używać ich na zewnątrz w deszczowe dni - to mogłoby doprowadzić do porażenia prądem lub zniszczeniem sprzętu.

- Nie należy także ustawiać grzejników bezpośrednio przy gniazdku sieci elektrycznej.

- Nie wolno tez przykrywać grzejnika podczas jego pracy, bo możemy w ten sposów spowodować pożar.

- Grzejnik musi byc ustawiony na równej i niepalnej powierzchni.

- W pobliżu urządzenia nie powinny znajdować się żadne łatwopalne przedmioty lub substancje.

- Nie należy dotykać nagrzanych elementów grzejnika gołymi rękoma.

- Nie powinno się pozostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru.

- Należy pilnować dzieci, aby nie używały urządzenia do zabawy.

- Grzejniki elektryczne nie powinny być obsługiwane przez dzieci, osoby niepełnosprawne, oraz przez osoby niemające odpowiedniej wiedzy związanej z obsługą urządzenia, chyba że przekażemy im odpowiednie wskazówki odnośnie ich użytkowania.

- Jeżeli urządzenie działa niewłaściwie, należy niezwłocznie je wyłączyć i wyjąć wtyczkę z gniazdka sieciowego.

- Wszelkie naprawy sprzętu powinny być wykonywane przez osoby mające do tego odpowiednie kwalifikacje i umiejętności. Najlepiej oddać grzejnik do autoryzowanego punktu serwisowego.

- Jeżeli grzejnik nie jest używany przez dłuższy okres czasu, to powinniśmy wyciągnąć kabel sieciowy z gniazdka.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz