2.type='image/vnd.microsoft.icon'/> PIECYKI, GRZEJNIKI - SPOSÓB NA OGRZEWANIE: JAKIE PALIWO DO OGRZANIA DOMU ?

niedziela, 4 lipca 2010

JAKIE PALIWO DO OGRZANIA DOMU ?

Każdy stara się  wybrać jak najtańsze ogrzewanie, ale zanim przystąpi się do wykonania instalacji dobrze mieć chociaż wstępne rozeznanie, jaki kocioł będziemy montować. Może to bowiem wpłynąć na pozostałe elementy instalacji grzewczej, z uwzględnieniem urządzeń dodatkowych (np. kominka czy instalacji przewodów do wentylacji z odzyskiem ciepła). Chodzi tu o średnice rur, ogrzewanie podłogowe oraz wielkość grzejników
We wspólczesnym domu zapotrzebowanie na energię do ogrzania w skali roku nie powinno przekraczać 100kWh/m2 powierzchni ogrzewanej.
Zapotrzebowanie energii może spaść nawet poniżej 60kWh/m2 ale zależy to w znacznym stopniu od tego, czy dom jest dobrze ocieplony, ma małą powierzchnię oszklenia, instalację z odzyskiem ciepła z wentylacji oraz od temperatury panującej w zimie.
Koszty pozyskania energii z różnych źródeł są bardzo zróżnicowane: od 0,11 zł/ kWh (ogrzewanie drewnem) do 0,38 zł/kWh (ogrzewanie prądem rozliczanym według I taryfy).

ŹRÓDŁA ENERGII

Gaz ziemny- zwany błękitnym paliwem  jest jednym z najpopularniejszych paliw do celów grzewczych.
 Z tych wygodnych jest najtańszy. Daje się spalać w kotłach gazowych, które mogą być dobrze zautomatyzowane, czyli  bezobsługowe i wygodne w użytku. Pozostałe paliwa nadające się do takich kotłów (propan i LPG z butli, olej opałowy) są droższe. Jeśli dostarczy się odpowiednią ilość powietrza, spala się całkowicie - bez sadzy i popiołu, a więc w niewielkim stopniu zanieczyszcza środowisko. Ilość dwutlenku węgla wytwarzanego podczas spalania jest dużo mniejsza niż ze spalania oleju opałowego i węgla, a więc o gazie mówi się, że ogranicza efekt cieplarniany.
Najczęściej do domów doprowadzany jest gaz wysokometanowy GZ-50, charakteryzujący się najwyższą wartością opałową spośród wszystkich rodzajów gazu ziemnego (czasami w sieci dostępny jest gaz zaazotowany GZ-35 i – bardzo rzadko – GZ-41,5).

Gaz płynny-  Mieszanina propanu i butanu. Propan ma wysoką wartość opałową. Jego największą zaletą jest niska temperatura wrzenia, która wynosi -42°C, dzięki czemu można go przechowywać w zbiornikach naziemnych co pozwala na korzystanie z niego w miejscach gdzie nie doprowadzono sieci z gazem ziemnym co dodatkowo zabezpiecza użytkowników przed brakiem gazu w razie awarii sieci.Gaz płynny ma półtora raza większą wartość opałową od gazu ziemnego ,czyli z mniejszej porcji paliwa uzyskuje się więcej ciepła.  Jest prawie dwukrotnie cięższy od powietrza, więc w razie awarii gaz ulatniający się w pomieszczeniu będzie gromadził się przy podłodze.
Butan ma nieco mniejszą wartość opałową. Jego wadą jest wyższa temperatura wrzenia (-0,5°C). Musi być magazynowany w zbiornikach podziemnych lub ogrzewanych zbiornikach nadziemnych. Temperatura wrzenia mieszaniny propan-butan zależy od tego, w jakiej proporcji są zmieszane: jeśli zawiera duży procent propanu, można ją magazynować w zbiornikach naziemnych.

Olej opałowy. Stosuje się w odmianie tzw. lekkiej. i charakteryzuje się wysoką temperaturą zapłonu (min 55 stopni Celsjusza) co ogranicza ryzyko przypadkowego zapalenia lub wybuchu. Na dzień dzisiejszy olej opałowy jest najdrozszym paliwem stosowanym do ogrzewania.Przechowuje się go w zbiornikach a kotły na to paliwo wykonywane są w wersji stojącej.
Instalacja zasilana olejem opałowym w przeciwieństwie do gazu płynnego, może znajdować się w budynku.
Olej zawiera najwięcej siarki spośród innych paliw. W wyniku reakcji z wodą tworzy ona szkodliwy dla komina, agresywny kwas siarkowy. Dlatego instalacja do odprowadzania spalin powinna być wykonana ze stali kwasoodpornej.

Węgiel kamienny - stosowany jest powszechnie jako paliwo. Jego wartość opałowa waha się od 16,7 do 29,3 MJ/kg i silnie zależy od jego składu (zawartości popiołu, siarki, wilgotności)
Jako paliwo do kotłów stosuje się kilka odmian, różniących się wartością opałową, zawartością siarki i popiołu. Popularnymi gatunkami są: węgiel sortymentu orzech (spalany w najtańszych kotłach), miał węglowy (do kotłów z nadmuchem), tzw. eko-groszek (wykorzystywany w kotłach retortowych) a także brykiety i koks. Węgiel i jego pochodne są jednak odpowiedzialne za zwiększone emisje zanieczyszczeń zwłaszcza przy spalaniu w małych lokalnych źródłach ciepła

Węgiel brunatny. Ma niższą wartość opałową niż kamienny i jest sprzedawany przede wszystkim w postaci brykietów. Jednak znaczenie jego jest dość marginalne – producenci nowoczesnych kotłów dopuszczają go jedynie jako paliwo zastępcze.

Biomasa- to  najszerzej współcześnie wykorzystywane odnawialne źródło energii. Zalicza się do niej odpady drzewne, słomę oraz rośliny „energetyczne oraz odpadki z gospodarstwa domowego, jak i pozostałości po przycinaniu zieleni miejskiej, wszystkie substancje pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego ulegające biodegradacji, resztki z produkcji rolnej, pozostałości z leśnictwa, odpady przemysłowe i komunalne.
Taki rodzaj paliwa staje się coraz bardziej popularny. Są to paliwa odnawialne, czyli takie, które odtwarzają się w stosunkowo krótkim czasie (w porównaniu, np. do czasu powstawania węgla), dlatego biomasa zaliczana jest do paliw ekologicznych – jest źródłem energii, które w ogólnym bilansie nie emituje do atmosfery dwutlenku węgla, zatem nie powoduje zwiększania efektu cieplarnianego. Ogrzewanie biomasą staje się opłacalne - ceny biomasy są konkurencyjne na rynku paliw. Wykorzystanie biomasy pozwala wreszcie zagospodarować nieużytki i spożytkować odpady.

Drewno opałowe. Stosuje się w postaci trocin, brykietów i peletów – lub odpadów, kory, igliwia, zrębków, gałęzi i wiórów. Spalanie tych paliw jest możliwe w kotłach o specjalnej konstrukcji; w tych ze zwykłej stali można palić tylko drewno liściaste, które ma znikomą zawartość związków żywicznych. Drewno iglaste można bezpiecznie spalać w kotłach zgazowujących wykonanych ze stali kwasoodpornej.
Na szczególną uwagę zasługują brykiety i pelety. Pelety powstają w wyniku sprasowania pod wysokim ciśnieniem rozdrobnionych części drewna, słomy lub wierzby energetycznej. Mają standardowe wymiary i wysoką wartość opałową, a zostaje po nich bardzo niewiele popiołu.

Słoma. Podczas spalania wydziela do atmosfery znikome ilości zanieczyszczeń. Najbardziej efektywne jest spalanie sprasowanych bloków (balotów) słomy. Słomę pszeniczną można wykorzystywać świeżo po ścięciu, pozostałe gatunki muszą być wcześniej wysuszone. Koszt słomy potrezbnej do ograzania domu jest około 6 razy mniejszy od węgla ! Piec na słomę kosztuje około 9 tys, ale jego koszt zwraca się już po kilku latach palenia w nim słomą. Jednak  wadą jest zapotrzebowanie na dużą ilość słomy poniewaz mała kotłownia nie wystarczy aby pomieścic słomę potrzebną na cały rok.Wartość opałowa jednego kilograma słomy jest równy 0,6 kg węgla kamiennego. Natomiast niski ciężar właściwy słomy sprawia że objętość słomy jest o 10 – 20 razy większa od objętości węgla. Wartość opałowa zależy od rodzaju zboża i innych  roślinoraz wilgotności i zwiędnięcia. Największą wartość ma  słoma żytnia, potem pszenna, jęczmienna, owsiana, topinamburu, kukurydzy. W przypadku topinamburu i kukurydzy korzystnie jest, aby rośliny wcześniej obmarzły bo potem lepiej schną. Należy pamiętać, że słoma musi być sucha, jej wilgotność nie może być większa niż 25 %. Przy większej wilgotności ma niższą wartość energetyczną i emituje więcej zanieczyszczeń podczas spalania.

 Energia elektryczna - nie wymaga magazynowania paliwa a urządzenia grzewcze zasilane tą energią nie emitują spalin.Kotły elektryczne nie są drogie i mają niemal 100% sprawność. Nie jest potrzebny komin ani przewody wentylacyjne. Sam kocioł jest lekki i nieduży, można więc z powodzeniem powiesić go np. na ścianie w kuchni.

Energia Słońca.Ogrzewanie energią słoneczną może stać się realną alternatywą dla tradycyjnych technologii. Kosztowne instalacje solarne uzupełniające system grzewczy o kolektory słoneczne umożliwiają spore oszczędności w wydatkach na ogrzewanie. Do przetwarzania promieniowania słonecznego w użytkową energię cieplną służą między innymi kolektory słoneczne  – rurowe lub płaskie, które mogą służyć przez cały rok lub tylko sezonowo. Musimy jednak pamiętać, że w naszym klimacie ze względu na niedostatek słońca kolektory nie mogą służyć jako jedyne  źródło ciepła – przeważnie wspomagają podgrzewanie c.w.u. Lub służą do podgrzewania wody w basenie.
źródło:internet, materiały prywatne

1 komentarz:

  1. Obecnie chyba najlepszym rozwiązaniem są odnawialne źródła energii.. Wszystko drożeje a słońce będzie świecić zawsze, dlatego warto zastanowić się nad kolektorami słonecznymi - http://ecosol.pl/energia-sloneczna/technologia/

    OdpowiedzUsuń